Danh Sách Dự Án Phật Sự


Dự Án
Dự Toán(đ)
Đã Đóng Góp
Cần Thêm
Trợ Duyên(Donate)

87,580,000
63,080,000
Hoàn Thành
 

60,000,000
34,000,000
26,000,000

20,000,000
15,000,000
5,000,000

2,475,000
2,475,000
Hoàn Thành
 

4,340,000
4,340,000
Hoàn Thành
 

2,000,000
2,000,000
Hoàn Thành
 

2,000,000
2,000,000
Hoàn Thành
 

2,000,000
3,000,000
Hoàn ThànhWebsite có tất cả 36,802 pháp âm và 3,109 album thuộc tất cả các thể loại.
Có tổng cộng 93,282 lượt nghe.
Tổng số tu sĩ trong website 215, gồm cả tu sĩ trong nước và cả quốc tế.
Hiện đang có 588 thành viên đã đăng ký. Chào mừng thành viên mới nhất THUVAN
Lượt truy cập 795,997